Lagboken på hyllan

Sedan slutet av år 2019 åtar sig Stefan Risö inte några nya uppdrag.
Hans avsikt är att under år 2020 slutföra sina påbörjade uppdrag för att sedan helt gå i pension.

Stefan tackar alla klienter för en fantastisk tid!