Om Advokatbyrån

Advokat Stefan Risö grundade advokatbyrån år 1998.
Stefan Risö arbetar sedan lång tid nästan uteslutande med brottmål.

Lojalitet, kunskap och engagemang har alltid varit advokatbyråns nyckelord.
För advokatbyrån står de för nyckeln till framgång.
För Dig kan det innebära nyckeln till frihet